Presentatie Woonschepen Nota
Oproep van het Woonschepen Comite om de informatieavond over de gemeentelijke woonschepennota te boycotten