home

Woonschepen in de stad Groningen.

Al meer dan 100 jaar een vertrouwd beeld; in alle diversiteit geven ze de stad kleur en vormen ze een toeristische bezienswaardigheid. Iedereen vindt iets van woonschepen en geen twee mensen hetzelfde. Dat maakt het verschijnsel zo aardig. Een unieke woonvorm ook, zeg maar gerust wooncultuur.

Door een grote groep uiteenlopende mensen is er met name de laatste 30 jaar met enorm veel inzet en gedrevenheid voor deze manier van wonen met de overheid overlegd, vergaderd, ingesproken, gedemonstreerd, gestreden. Nutsvoorzieningen, rechtszekerheid, nieuwe ligplaatsen, betaalbare liggelden, het kwam nooit vanzelf.

Een gemeentelijke overheid die eigenlijk voornamelijk oog had voor ‘beeldkwaliteit’, gefrustreerd was door het gebrek aan regelgeving en daardoor weinig grip op het fenomeen wonen op het water kreeg. En laat dat nu net altijd één van de charmes van deze manier van wonen zijn geweest.

In maart 2010 hebben ambtelijke beleidsmakers een concept ‘Verbeterplan Diepenring en Noorderhaven’ aan het college van B&W gepresenteerd. En dat creëert met name in de Noorderhaven de nodige onrust. Het grootste probleem met dit soort ambtelijke plannen is dat er vaak vergeten wordt dat er op al die schepen mensen wonen, die ieder hun eigen wensen en (elementaire) behoeften hebben. En deze wensen en behoeften lopen zelden parallel met die van de gemeentelijke beleidsmakers. Laat een kind op school maar eens uitleggen dat ze met hun schip niet meer in het nieuwe ‘Noorderhavenprofiel’ passen en dus wellicht in de nabije toekomst moeten verhuizen naar een nog onbekende plek.

Tijd om eens terug te kijken, hoe bepaalde processen zich telkens lijken te herhalen en hoe de overheid steeds weer probeert deze prachtige woonvorm verder in te perken en problemen op wil lossen die door niemand als probleem ervaren worden. Verhelderend voor nieuwkomers op het water en een feest der herkenning voor hen die er bij waren.

Op deze site is een flink aantal TV reportages en kleine documentaires geplaatst die een prachtig tijdsbeeld geven van het wonen op het water in de laatste 20 jaar en hoeveel werk er is verzet, door zoveel mensen. Verder is een drietal belangrijke boekjes te bekijken en te lezen, die elk een deel van het verhaal van het Wonen op het Water in Groningen vertellen. Deze publicaties zijn door de direct betrokkenen van toen van een actuele nabeschouwing voorzien om ze in het juiste perspectief te kunnen plaatsen.

Deze site is verre van volledig. Bezoekers van deze site die in het bezit zijn van bijzonder beeldmateriaal, dat op deze site niet zou misstaan kunnen via het hieronder vermelde e-mailadres contact opnemen.

Dirk van Driel,    mei 2010.